Членски внос

Таксата за членски внос е в размер на 50 лв. Всички членове на Обществото получават отстъпка от цената на всички научните събития организирани от Дентално Лазерно Общество през годината.

Райфайзен Банк
IBAN: BG63RZBB91551001947731
BIC: RZBB9155
ОСНОВАНИЕ: Членски внос за 2017

Изпратете необходимите данни за фактурата на адрес: office@dentallasersociety.com